20/1/51

ทำอย่างไรให้การทำธุรกิจบนเว็บไซต์น่าสนใจการออกแบบ Web Site ที่ดี คือ การออกแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของ Web Site โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก
การวางแผนพัฒนา Web Site จะมี 2 ส่วน
1. วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการและเป้ากมายที่จะไปให้ถึงแล้วจึงทำตามขั้นตอนที่ได้วางไว้
2. ทำ Document ของ Web Site ที่กำลังสร้างโดยการบอกรายละเอียดต่างๆ ที่จะต้องทำ พร้อมทั้งเหตุผลที่จะต้องทำ เช่น เทคโนโลยีที่จะเลือกใช้ เนื้อหาของ Web Site
การ Promote มีวิธีการ และเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ทำให้คนรู้จักและเข้ามาดูเว็บไซต์ของท่านมากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมได้ข้อมูลที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ เช่น การโฆษณาขายของ การทำประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
วิธีการ Promote Web Site
1. ส่งอีเมล์ไปคุยกับคนที่ท่านรู้จัก และแนะนำว่าท่านกำลังทำเว็บอะไร
2. ทำ Gnestbook หรือ webboard เพื่อให้ผู้ใช้ที่ชอบเขียน ชอบติ ชอบถาม ชอบชม เข้ามาฝากข้อความอะไรไว้ให้ท่าน
3. ข้อมูลส่วนตัว ทำให้ผู้ที่เข้ามาชมสามารถที่จะใช้ในการติดต่อกลับมาอีกที
4. สมัครกับเว็บจัดอันดับของไทย เพราะเว็บจัดอันดับหลายที่แยกประเภทเอาไว้ จึงมีผู้ใช้มากมายที่เข้าเว็บมาทางเว็บจัดอันดับ
5. แนะนำตัวของท่านในเว็บบอร์ด ที่ได้รับความนิยม หรือการช่วยตอบคำถามที่มีผู้สงสัย แต่ลงท้ายด้วยการแนะนำเว็บของท่าน
6. ส่งเข้า Search Engine เพราะปัจจุบันการหาข้อมูลอะไรสักอย่าง จำเป็นต้องเปิด Search Engine แล้วพิมพ์คำที่ท่านต้องการค้นหาลงไป
7. ใส่ Meta ในทุกหน้าเว็บของเราเลยยิ่งดี เพราะเป็นส่วนอธิบายเว็บว่ามี keyword อะไร และคำอธิบายเว็บของเรา
8. แลก Banner หรือ Banner Exchange ที่เว็บของเรา เวลาใครมาเปิดเว็บของเราก็จะแสดง Banner ของเพื่อนสมาชิกหนึ่งในกลุ่ม แล้วเมื่อเว็บของเพื่ออนสมาชิกถูกเปิด ก็จะนำ Banner ของเราไปแสดงอย่างอัตโนมัติ
9. ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยการแลก Link ถ้าจะให้เขา Link เว็บเราไปเราก็ควร Link เว็บของเขาเข้ามาในเว็บของเรา
10. ประกาศชื่อทุกแห่งที่ท่านมีสิทธิ เช่น นามบัตร หน้ารถ หลังรถ หรือแปะไว้หน้าบ้าน โต๊ะทำงาน สมุด หนังสือ11. แจ้งผลงานชิ้นโบว์แดงในที่ผ่านเว็บ ว่ามีอะไรบ้าง เพเอให้ผู้เข้าเว็บของท่านรู้จักและสร้างความคุ้นเคยไปในตัว
Meta คือ สิ่งที่ท่านเตรียมไว้ โดยมีส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ Deacription และ keyword สำหรับคำว่า Deacription คือการอธิบายว่าเว็บของท่าน มีมีข้อความเกี่ยวกับอะไร ส่วน keyword คือคำที่สำคัญสำหรับเว็บของท่าน มีความหมายเกี่ยวกับเว็บของท่านประโยชน์ของ Meta คือ Search Engine จะพบข้อมูลเว็บของท่าน และทำให้คนทั้งโลกค้นพบเว็บของท่านเจอได้โดยง่าย
บริการแลกเปลี่ยน Banner และ Link
1. การขอแลก Banner อัตโนมัติ จะเป็นการเข้าไปสมัครยังเว็บที่ให้บริการโดยผู้ขอใช้ จะต้องมี Banner ก่อน ซึ่ง สามารถทำเอง หรือจะให้บริการแลก Banner อัตโนมัติที่น่าสนใจที่สุด
2. ขอแลก Link กับ Web ที่มี Counter สูง
ข้อพึงระวังในการเขียน Web
- การใช้ - การใช้ Hi-Tech
- การใช้กราฟฟิก - ป้ายที่แสดงว่า Site อยู่ระหว่างการดำเนินการ
- การใช้ Font - Background ที่ซับซ้อน
- การใช้ Animation มากเกินไป - Page กำพร้า
- การไม่แสดงการจัดเรื่อง - เนื้อหาที่ไม่ต่างไปจากอันอื่น
- การแสดงความคิดเห็นมากเกิน - การไม่แสดงแหล่งที่มา Link และข้อมูลที่หล้า
- การไม่แสดงแหล่งที่มา - การประกาศความรู้สึกที่ติดลบ

สรุป การออกแบบ Web Site ที่ดี คือ การออกแบบให้เหมาะสมกับเป้าหมายและลักษณะของเว็บไซต์ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผูใช้เป็นหลัก

11/1/51


เสด็จสู่สวรรคาลัย
หทัยไทยร่ำเทวษโศกาดูร
น้อมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณใน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุริษา ดวงตาปา

สัมมนาเรื่อง บทบาทของ Web Application ในอนาคต

เว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) คือ แอปพลิเคชั่นที่เข้าถึงด้วย Web browser ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต มี 11 Web App ดังนี้
1. bbulbl.us เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้าง Mina map
2. Buzzword เป็นโปรแกรม online word processor โดยทั่วไปจะทำงานบน Flash
3. Empress เป็น App. ที่ใช้ทำงานสร้างภาพแบบ Slideshows
4. High-rise เป็นชุดโปรแกรมบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ CRM
5. Jott เป็น Web App. ที่ใช้ในการทำบันทึกให้กับตัวเอง
6. Mint เป็น Web App. ที่ใช้ในการจัดการบริหารการเงินด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์
7. Nozbe เป็น Web App. สำหรับ Project management ทำหน้าที่บริหารจัดการ Project ต่างๆ
8. Sandy เป็น Web App. ผู้ช่วยส่วนตัวในการจัดการเรื่องอีเมล์ด้วยภาษาธรรมชาติ
9. Vitalist มีลักษณะคล้าย Nozbe และ Todoist เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
10. Scrybe เป็น Web App. ที่มีการรวมกันระหว่างปฏิทินกับระบบแจ้งอีเมล์
11. Todoist มีลักษณะคล้าย Nozbe แต่จะเน้นแนวทางการวางแผนในชีวิตประจำวันมากกว่า

Web 2.0 คือ การกำหนดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีเว็บ ว่ามีอะไรบ้าง คล้ายๆ กับการกำหนดยุคปัจจุบันของเว็บว่าอยู่ในยุคที่ 2 ของการพัฒนา โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญรวมเข้าด้วยกัน
Web 2.0 Application มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ให้ความสำคัญกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ โดยผู้เข้าชมสามารถสร้างcontent ของเว็บไซต์ขึ้นมาได้เอง2. Web 2. Application จะมี User interface ที่ดียิ่งขึ้น เช่น คุณสมบัติ Drag & drop
3. คุณสมบัติที่เรียกว่า mash-up เช่น การสร้าง ฮ เกี่ยวกับระบบการซื้อขายสินค้า online

เทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับ Web 2.0
1. AJAX ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญมากๆ สำหรับ Web 2.0 Application โดย AJAX นั้นสามารถทำงานบนทุก browser ไม่ว่าจะเป็น IE, Fire Fox, Opera หรือ Safari ตัวอย่าง Web 2.0 Application ที่นำ AJAX ไปใช้ เช่น Gmail, Google Calendea
2. XML, Web services สามารถ integrate functional ในการทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น เราสามารถติดตามตำแหน่งงานที่เราสนใจใน Jobdb ได้โดย RSS feeds3। SaaS (Software as service) เป็น Model ใหม่สำหรับการใช้บริการ software ซึ่ง SaaS จะสามารถแก้ปัญหา โดยมอง software เป็นเหมือนบริการๆ หนึ่ง โดยผู้ใช้บริการเพียงแค่จ่ายเงินค่าบริการ แล้วก็สามารถใช้งาน software ผ่านทาง web browser ได้ทันที เมื่อมีการ update software ก็จะทำเองอัตโนมัติ โดยผู้ผลิต SaaS มีข้อดี คือ ผู้ใช้จะสามารถวางแผนงบประมาณสำหรับการซื้อ software ได้มากขึ้น

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) คือ เทคโนโลยีที่รวมเอาความสามารถของ Javascript, XML, CSS และXHTML เอาไว้ด้วยกัน

การทำงานของ AJAX จะส่งเฉพาะข้อมูลที่ต้องการไปยัง server และส่งกลับมาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดย AJAX อาศัย Object ที่ชื่อ XMLHTML ส่งค่าไปให้ server แล้วให้ server จัดการข้อมูลนั้นตามเงื่อนไขที่กลับไปในรูปแบบ XML ซึ่งก็จะใช้ JavaScript เป็นตัวจัดการข้อมูลที่ได้รับให้แสดงผลอย่างถูกต้องในหน้าเว็บเพจเดิม

เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นการ "บริการ" ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงาน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ เครือข่าย โดยภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ คือ ภาษา XML ความสามารถของเว็บเซอร์วิสที่ทำให้โปรแกรมคุยกับโปรแกรมได้นั้น เป็นจุดแข็งของเว็บเซอร์วิส ที่สามารถจะเชื่อมบริการหลายๆ อันเข้าด้วยกัน
Web-Based Destops 21 ตัว ที่อาจเป็นต้นแบบให้ในอนาคต
- AjaxWindow - Globally - StartForce
- desktoptwo - desktopondemand - eyeos
- GcoE - Glide - Goowy
- jooec - icube - My Goya
- My lyd - Nivio - oDesktop
- pytagor - Schmedley - SSOE
- xcerion - xindesk - YouOS

สรุปการสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยียุคใหม่ใสใจคุณธรรมแนวทางเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรม ด้วยหลัก 3 ประการ คือ
1. สติ คือ ความรู้ตัวควบคุมกระแสจิตให้จดจ่อปรากฏปกติสม่ำเสมอด้วยความมั่นคง
2. สบาย คือ ความสบายทั้งกายและใจ สบายกายนั้นคือ การดำเนินในอิริยาบถต่างๆ ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนความสบายใจนั้น ให้วางใจตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ ปล่อยวางภาระ การงานต่างๆ การศึกษาเล่าเรียนกิจกรรมน้อยใหญ่ ภาระความรับผิดชอบ ปัญหาสารพัดที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ให้วางไว้ชั่วคราว
3. สม่ำเสมอ คือ การรักษาความส่ำเสมอของการปฏิบัติธรรมต้องรักษาใจ ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด อย่างส่ำเสมออย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมต้องมีศีล 5และการทำสมาธิภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบรู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริง

พื่อน 6 ประเภท ที่ไม่น่าคบ
1. เพื่อนชวนดื่มเหลา
2. เพื่อนชวนเที่ยวหญิงชาย
3. เพื่อนชวนเที่ยวกลางคืน
4. เพื่อนชวนเล่นการพนัน
5. เพื่อนชวนโดนเรียน
6. เพื่อนแนะนำเพื่อนเลวให้เราคบเพื่อนที่ดีต้องแนะนำกันทำความดีหลีกหนีอบายมุขทั้ง 6 ประเภท

ธรรมะเพื่อคนรุ่นใหม่ 10 ประการ
1. ความเข้มแข็ง เป็นคนจริง ทำอะไรต้องทำจริง
2. ความสุภาพอ่อนโยนไม่ยะโสโอหัง
3. ความกตัญญูกตเวที
4. ความมีศีลสัตย์ ปากกับใจตรงกัน
5. ความประหยัด
6. ความเมตากรุณา รักดี หวังดี
7. ความอดทนอดกลั้น ทนได้ รอได้ ระงับได้
8. ความรู้จักให้อภัย ไม่เป็นไร
9. ความเป็นคนใจกว้าง มีประชาธิปไตย
10.รักความเป็นธรรม นิยมความถูกต้อง

วิธีเรียนให้เก่ง
- เรียนด้วยใจหิววิชา - อยากรู้ดูตำรา - เร่งค้นคว้าเร่งพาเพลิน
- ยิ่งเรียนยิ่งสนุก - ผลักความทุกให้พ้นทางเดิน - ไม่หิวไม่อิ่มเกินไป
- ไม่ห่างเหิน - ไม่โอมเอย

เรื่องมันยาก.....ที่จะควบคุมเอาไว้
1. ตา เหมือนงู จะดูเสียทุกซอกทุกมุม ชอบซอกแซกเข้าไปทั้งในที่แคบที่กว้าง
2. หู เหมือนจระเข้ ชอบวังน้ำเย็นที่สนิท สงบ
3. จมูก เหมือนนก ชอบบินไปในอากาศ
4. ลิ้น เหมือนสุนัขเลี้ยง ที่ชอบเข้าไปอยู่ใต้ถุนโรงครัวคอยรับรสเศษอาหาร
5. กาย เหมือนสุนัขจิ้งจอก ที่ชอบหมกตัวอยู่ข้างกองไฟ
6. จิตใจ เหมือนลิง ที่ชอบกระโดดโลดเต้นไปตามกิ่งไม้ ไม่ยอมอยู่นิ่งตลอด

คุณธรรมสำหรับนักศึกษา
- แสวงหาความรู้ - เคารพครูอาจารย์ - รักการศึกษา
- มีจรรยาเรียบร้อย - มักน้อยตาฐานะ - เสียสระเพื่อส่วนรวม
- มุ่งมั่นประพฤติดี - หลีกหนีสิ่งชั่ว - ไม่มุ่งสิ่งเสพติด
- รู้จักคิดใช้ปัญหา

คาถาสุดยอดเสน่ห์ของมนุษย์ 3 ประการ
1. กายอ่อนน้อม = มีสัมมาคาราวะ
2. วาจาอ่อนน้อม = พูดมีหางเสียง ไพเราะ
3. จิตใจอ่อนโยน = คิดดี มีเมตตาคำกลอน นักเรียนที่ดีนักเรียนดี ที่เขาว่า น่ายกย่องคิดจะต้อง พรากเพียร เรียนขยันรู้จักท่อง รู้จักจำ ที่สำคัญรู้จักหมั่น ค้นคว้า หาเพิ่มเติมรู้จักจด ถ้อยคำ ทำบันทึกรู้จักตรึก ตรองดู ที่ครูเสริมรู้จักเปลี่ยน แนวที่เรียน ดีกว่าเดิมรู้จักเริ่ม ฝึกฝน ตนเองเอยฯ

18/11/50

การพัฒนาเว็บไซด์โดยใช้ CMS ซอฟแวร์CMS (Content Management System) เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซด์แบบสำเร็จรูป โดยผูใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียบโปรแกรม
ความสามารถของ CMS : ระบบจัดการบทความและข่าวสาร ระบบจัดการบทวิจารณ์ ระบบจัดการสมาชิก ระบบสืบค้นข้อมูล ระบบจัดการไฟล์ดาวน์โหลด ระบบจัดการป้ายโฆษณา ฯลฯ
คุณสมบัติเด่นของ CMS : มีส่วนของ Administration panel(เมนูผู้ควบคุมระบบ) ที่ใช้ในการบริหารจัดการส่วนการทำงานต่างในเว็บไซต์ ทำให้สามารถบริการจัดการเนิ้อหาได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดการผ่านเว็บในลักษณะรูปแบบของระบบเว็บท่า ระบบCMS จะทำการแยกระหว่างเนื้อหา โครงสร้างและหน้าตา หรือ Style ของเว็บไซต์ ทำให้เกิดอิสระในการทำงานเมื่อต้องการแก้ไขหรือพัฒนาช่วยประหยัดเวลาและทำให้การพัฒนาหรือดูแลรักษาเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างมาก
ประเภทของ CMS : 1.Blog - บล็อก หรือ เว็บบล็อก (Webblog) เป็นเว็บประเภทหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ และกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 2.E-Commerce (อีคอมเมิร์ซ) เป็น CMS ส่วนของการทำร้านค้า Online สามารถที่จะใช้ในการซื้อของ ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มรายการสินค้า ราคา ทำหน้าร้านได้ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 3.E-Leaming เป็น CMS ที่ใช้ในการทำงานสื่อการเรียนการสอน หรือ CAI แต่สามารถที่จะทำเป็นระบบ Online ได้ เหมาะสำหรับ นักเรียน ครู อาจารย์ หรือสถานศึกษาต่างๆ สามารถสร้างแบบทดสอบต่างๆได้ 4.Forums (กระดานข่าว) เป็น CMS ที่ใช้ในการตั้งกระทู้ถามตอบปัญหาหรือทำเป็นชุมชนต่างๆ ตามความสนใจของผู้เข้าชม 5.Groupware เป็น CMS ที่ออกแบบมาเพื่อที่จะช่วยการทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานให้มีความสัมพันธ์กัน และมีความรวดเร็วในการทำงาน สามารถที่จะช่วยเหลือกัน สามารถทำงาเป็นทีมและควบคุมการทำงานได้ โดยการทำงานก็จะผ่านระบบเน็ตเวิร์คหรืออีเมล์หรือระบบเว็บออนไลน์ซึ่งการติดต่อสื่อสารนั้นก็จะสามารถติดได้เป็นกลุ่มๆ หรือเฉพาะบุคคลก็ได้ พร้อมทั้งข้อมูลที่ต้องการแจ้งสามารถใช้เป็นรูปภาพ ข้อความ หรืออื่นๆได้ แล้วแต่ความสามารถของ Groupware CMS จะทได้ขนาดไหน 6.Image Galleries (อัลบั้มภาพ) เป็น CMS ที่กำลังได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้โดย CMS ประเภทนี้จะใช้ในการจัดอัลบั้มภาพหรือทำ Galleries ก็จะมีฟังก์ชันในการใช้งานโดยการแบ่งเป็นหมวดหมู่ของภาพ สามารถกำหนดขนาดภาพ ขนาดไฟล์ หรือบางตัวสามารถที่จะทำการย่อภาพลงมาตามที่กำหนดได้เอง หรือทำเป็น Thumbnail ก็ได้
ลักษณะเว็บไซต์ที่ควรใช้CMS : 1.เว็บที่มีการจัดการปรับแก้เนื้อหาอยู่อย่างสม่ำเสมอ เช่น ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลประชาสัมพันธ์และรวมไปถึงเว็บไซต์E-Commerce ที่มีการปรับเปลี่ยนรบการสินค้าและบริการที่ขายด้วย 2. ผู้ที่ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมต่างๆ 3. ต้นทุนของการจัดทำและเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ที่ต่ำกว่า 4. ระบบเว็บไซต์ที่มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มโมดุลอย่างต่อเนื่อง13/11/50

Blu - ray

Blu ray หรือ blu ray Disc เป็นชื่อของเทคโนโลยีมาตรฐานใหม่ ที่ถูกผลักดันให้มาแทนที่ DVD ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน Blu ray พัฒนาขึ้นมาให้สามารถบันทึกข้อมูลวิดีโอรายละเอียดสูง หรือใช้เก็บไฟล์ข้อมูลได้มากกว่า DVD ถึง 25 GB ถึง 50 GB ส่วนที่มาของชื่อนั้นได้มาจากการที่ใช้แสงเลเซอร์สีน้ำเงิน-ม่วง ในการอ่านและเขียนแผ่นดิสก์ แทนการใช้แสงเลเซอร์สีแดงเหมือนกับ DVD และ Blu ray สามารถเก็บวิดีโอความละเอียดสูงได้นานถึง 9 ชั่งโมง

2/11/50

เล็กที่สุดในโลก

พนักงานบริษัท Sanyo กำลังอวดโฉมกล้องถ่ายวีดีโอที่มีขนาดเล็กและบางที่สุดในโลก มีคุณสมบัติที่เด่นๆ คือ กล้องที่ให้ความละเอียดถึง 7 ล้านพิกเซล บันทึกภาพด้วยความละเอียดสูงสุดนานถึง 3 ชม. รองรับการ์ดหน่วยความจำชนิด SD Card น้ำหนักเบาเพียง 189 กรัม ออกวางตลาดเมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา